Chính sách bảo mật

LƯU Ý VÀ BẢO HÀNH - Giờ làm việc sáng 9h-11h30. Chiều 13h30-16h30. Tối 20h đến 23h.  +7 Hồ Chí Minh

  • Chỉ BẢO HÀNH trong 24h kể từ thời điểm mua (Vì đôi khi fb quét bị dính - hàng đã check live auto trước khi bán) 

  • KHÔNG bấm quên mật khẩu, đổi mật khẩu KHÔNG ĐÚNG LINK sẽ bị mất tính năng checkpoint về mail (hàng sai pass nhắn mih đổi mới)

  • Mua Via, BM về nên change lại Pass FB (Link đổi Pass tránh Checkpoint: https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown) + Pass mail +mail dự phòng luôn (báo admin out quyền BM) - Admin không chịu trách nhiệm khi không change via, ko báo admin out quyền BM 

  • Sau khi phân quyền backup tài khoản - Kiểm tra via có SĐT, QUẢN TRỊ VIÊN ẨN, mail, đăng nhập lạ không và gỡ ra

  • Tài nguyên chúng tôi cung cấp dùng để chạy quảng cáo Facebook đối với các sản phẩm/dịch vụ được Nhà Nước và Chính Phủ cấp phép kinh doanh. Cấm sử dụng với mục đích vi phạm pháp luật.

  • KHÔNG BẢO HÀNH VỚI VIA ĐÃ CHANGE INFO HOẶC THAY ĐỔI BẤT KÌ THÔNG TIN GÌ